שבת בראשית

חדרים אחרונים לשבת בראשית במדרשת הגולן

אירוח ברמה גבוהה1

כ"ו-כ"ז בתשרי, 5-6.10

להזמנות: 046678803/6 hazmanot@mhg.org.il


accessibility